Revizi spalinové cesty

Revize spalinové cesty se provádí:
a) před uvedením nové spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě komínu,
b) při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv,
c) před připojením spotřebiče paliv do nepoužívané spalinové cesty,
d) před výměnou spotřebiče paliv s výjimkou výměny spotřebiče stejného druhu, typu, prove- dení a výkonu za podmínky, že způsobilost spalinové cesty je potvrzena zprávou o provedení čištění a kontroly spalinové cesty,
e) po komínovém požáru, nebo
f) při vzniku trhlin u používané spalinové cesty, jakož i při důvodném podezření na výskyt trhlin u používané spalinové cesty.

Revize spalinové cesty (kulaté razítko) se neprovádí každý rok, ale slouží do doby, kdy by mohla vzniknout na spalinové cestě jedna z pěti výše uvedených skutečností.

Nová vyhláška č.34/2016 Sb. v § 3 stanoví důvody, kdy je nutné provést revizi spalinové cesty.

Vzhledem k tomu, že revize spalinové cesty je ve srovnání s kontrolou spalinové cesty, činnost náročnější na odborné znalosti a zkušenosti osoby, která revizi provádí, vymezuje se okruh odborně způsobilých osob, jež jsou oprávněny k provedení revize spalinové cesty.

Kontakty

+420 774 303 062
+420 720 640 460

Další kontakty

Zavoláme Vám

Máte-li nějaké otázky, chcete si nechat vymést komín nebo se na něco zeptat odborníka? Napište nám Váš telefon a my Vám zavoláme zpět.

V kolik hodin si přejete být kontaktování?