V souvislosti s liberalizací kominického řemesla a změnou legislativy, Společenstvo kominíků České republiky upravuje a sjednocuje technologické postupy údržby komínů a kouřovodů.

 

Tato technická pravidla upravují technologii provozní údržby – čištění neprůlezných a průlezných komínů z půdy, nebo střechy, čištění kouřovodů a výběr pevných znečišťujících částí.

Tato technická pravidla provozní údržby platí pro čištění komínů a kouřovodů od všech typů spotřebičů na pevná, kapalná a plynná paliva (spotřebičů), spřirozeným odvodem spalin nebo s umělým tahem (tlaková třída N1, N2), s přetlakovým odvodem spalin s přetlakem na spalinovém hrdle do 200 Pa (tlaková třída P1, P2) a s přetlakem do 5000 Pa (tlaková třída H1, H2).

Tato technická pravidla se nevztahují na spalinovou cestu, jejíž součástí je volně stojící komín o vnitřním průměru komínového průduchu 800 mm a větším nebo o stavební výšce 60 m a větší.

 

Vybírání pevných znečišťujících částí:

4.1.4.1. Pevné zněčišťující části se ukládají do nádob připravených majitelem objektu nebo uživatelem spotřebiče. Pokud obsahují i saze nebo dehty jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad. Ten je majetkem objednatele, který ho vyprodukoval a je proto povinen ho likvidovat zákonným způsobem¹.

 

POZNÁMKA: Volně uložené (vymetené) saze jsou velmi hořlavé a lehce se vznítí např. od nedopalku cigarety. Proto je nutné ukládat je na bezpečné místo. Vysoká teplota hořících sazí přispívá k rozšíření požáru.


 

¹ Zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých zákonů

Kontakty

+420 774 303 062
+420 720 640 460

Další kontakty

Zavoláme Vám

Máte-li nějaké otázky, chcete si nechat vymést komín nebo se na něco zeptat odborníka? Napište nám Váš telefon a my Vám zavoláme zpět.

V kolik hodin si přejete být kontaktování?