Všechny komíny se zdají být stejné, ale vzhledem k jejich četnosti používání a (ne) zanedbání jejich kontrol a čištění, se technický stav může dost lišit.

Tím se liší i naše ceny při kontrolách a čištění, kdy se může kontrola zvrtnout kvůli odstranění problému na funkčnost komínu i na několik dnů !!!!!

Jsme firmou, která se snaží dělat vše poctivě a rozhodně, ne na úkor kvantity a rychlému výdělku za levné ceny, kde hrozí zanedbání kontroly a tím spojenému nebezpečí pro osoby používající spotřebiče na různé druhy paliv.

Naše kontroly se v časovém průměru pohybují okolo 30 min. – 60 min.  a to vzhledem na stav spalinové cesty. Vše co trvá rychleji, ukazuje známku rychlého výdělku na úkor kvality kontroly a tím možného ohrožení zdraví osob. Nejsme firmou, která se snaží jezdit na konec republiky, ale  úsce spolupracujeme s dalšími kominíky ve vzdálenějších místech republiky a rádi vám je doporučíme.

Ceny se liší vzhledem k činostem a možným komplikacím a vzdálenostem od místa působení a proto jsou orientační. Dále se mohou lišit počtem kontrol ve vzdálenějších místech a to počtem a zajištěním vícero objektů na kontrolu od objednavatele a počtem komínů na objektu (tzv. množstevní sleva).

Pevné znečišťující části se ukládají do nádob připravených majitelem objektu nebo uživatelem spotřebiče. Pokud obsahují i saze nebo dehty jsou klasifikovány jako nebezpečný odpad. Ten je majetkem objednatele, který ho vypruduktoval a je proto povinen ho zlikvidovat zákonným způsobem (zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změne některých dalších zákonů).

Volně uložené (vymetené) saze jsou velmi hořlavé a lehce se vznítí např. od nedopalků cigarety. Proto je nutné ukládat je na bezpečné místo. Vysoká teplota hořících sazí přispívá k rozšíření požáru.

Pevná paliva

Kontrola, čištění, výběr tuhých nečistot,  kontrolní zpráva od:  700 Kč

Kontrola, čištění , výběr tuhých nečistot                          od:  700 Kč

Plynná  a kapalná paliva

Kontrola, čištění, výběr kondenzátu, zpráva, měření CO    od:  500 kč

Frézování komínu

Frézování komínu                                                          od:  800 Kč/ bm

Revize komínu

Revize (kolaudace) komínu                                             od:  1500 Kč

Prohlídka kamerovým systémem

Prohlídka kamerou                                                         od:  500 Kč

Vložkování komínu

Vzhledem k velkému množství možnosti vložkování komínů, kde je rozhodující materiál, tloušťka materiálu a průměr, je cenová nabídka vždy individuální a to vzhledem k druhu používaného spotřebiče paliv a způsobu vystavění stávající spalinové cesty (svislá, s úhybem) .

Strojní čištění komínu

Nabízíme strojní odstranění dehtu na komínovém tělese pomocí 12 m ohebné hřídele od firmy Ress. Zařízení se skládá z pružné pracovní hřídele, která je vybavena výkonnou elektrickou vrtačkou. Hřídel lze použít směrem ze shora dolů i opačně z vybíracích dvířek komínu.
Velikost komínu není rozhodující, lze nastavit libovolná délka řetězů.
Cena za použití strojního čištění je:                                   150 Kč/m.

Kontakty

+420 774 303 062
+420 720 640 460

Další kontakty

Zavoláme Vám

Máte-li nějaké otázky, chcete si nechat vymést komín nebo se na něco zeptat odborníka? Napište nám Váš telefon a my Vám zavoláme zpět.

V kolik hodin si přejete být kontaktování?